Model imputernicire avocatiala

Uniunea Naţională a Barourilor din România Baroul …………………………………………………… Forma de exercitare a profesiei  ………………… ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ Nr. __________________ Domnul/doamna avocat…………………………………………………………………………………………………. se împuterniceşte de către clientul ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………, în baza contractului de asistenţă juridică nr. …………………………………… din ………………………………………., să exercite următoarele activităţi: 1)……………………………………………………………………………………. 2)……………………………………………………………………………………. 3)……………………………………………………………………………………. şi să asiste/ să reprezinte clientul în faţa: 1)……………………………………………………………………………………. 2)……………………………………………………………………………………. 3)……………………………………………………………………………………. […]

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul ……………………………………………………

Forma de exercitare a profesiei  …………………

ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ

Nr. __________________

Domnul/doamna avocat………………………………………………………………………………………………….

se împuterniceşte de către clientul …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………, în baza contractului de asistenţă juridică nr.

…………………………………… din ………………………………………., să exercite următoarele activităţi:

1)…………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………….

3)…………………………………………………………………………………….

şi să asiste/ să reprezinte clientul în faţa:

1)…………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………….

3)…………………………………………………………………………………….

Data ………………………………

CLIENT/REPREZENTANT, *

………………………………….

(semnătura)

Atest identitatea părţilor, conţinutul şi

data contractului de asistenţă juridică

în baza căruia s-a eliberat împuternicirea

FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI **

prin avocat,

……………………………………………………

(semnătura şi ştampila)

* Semnătura nu este necesară în situaţia în care forma de exercitare a profesiei de avocat atestă identitatea părţilor, a conţinutului şi data contractului de asistenţă juridică în baza căruia s-a eliberat împuternicirea.

** Semnătura avocatului şi  aplicarea ştampilei nu sunt necesare în situaţia în care prezenta împuternicire avocaţială este semnată de către client sau reprezentantului acestuia.

Download document in format Word:

  ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ.doc (30.0 KiB, 2,087 hits)
You need to be a registered user to download this file.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *