Act aditional la Contractul de cesiune de parti sociale

  ACT ADITIONAL   la actele constitutive ale S.C. …………………… inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al ……………. sub nr. ……………………….       Subscrisa S.C. …………………………………………………….. cu sediul in ……………………………….. str. …………………………………………………….. nr. ……………., bloc ……………, sectorul ………………………, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ………………………………………………………………, reprezentata prin ………………………………………, avand functia de ………………………………………………,     in baza hotararii Adunarii […]

 

ACT ADITIONAL

 

la actele constitutive ale S.C. ……………………

inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului

al ……………. sub nr. ……………………….

 

    Subscrisa S.C. …………………………………………………….. cu sediul in ……………………………….. str. …………………………………………………….. nr. ……………., bloc ……………, sectorul ………………………, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ………………………………………………………………, reprezentata prin ………………………………………, avand functia de ………………………………………………,

    in baza hotararii Adunarii Generale/deciziei asociatului unic nr. …………………………………….. din …………………………. si a contractului de cesiune de parti sociale autentificat sub nr. ……………….. din ……………………………… la Biroul Notarial …………………………………….. actele constitutive ale S.C. ……………………………………. se modifica astfel:

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Celelalte dispozitii ale actelor constitutive ale S.C. …………………………… raman neschimbate.

    Redactat si editat in ………………….. exemplare, la ……………… .

    S-au eliberat …………………… exemplare.

 

ASOCIATI/ASOCIAT UNIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *