Category: Drept

LEGEA nr.7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare (republicare 2006)

Titlul I Titlul II   Titulul III Titlul I LEGEA nr.7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare Textul actului republicat în M.Of. nr. 201/3 mar. 2006 Republicată în temeiul art. II al titlului XII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată […]

LEGEA 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat

CAP. 1-2-3 CAP. 4-5-6 CAP 7-8 CAP. 9 CAP. 10-12 CAP. 12-13 CAP. 1-2-3 LEGE nr.105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat Textul actului publicat în M.Of. nr. 245/1 oct. 1992 EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 245 DIN 1 /10/92 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. […]

Decizia ICCJ nr. 33/2008 cu privire la legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la admisibilitatea actiunii în […]

Lege nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Drepturile asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi. Art. 2. – De dispoziţiile prezentei legi beneficiază şi persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul sau cu sediul în afara teritoriului României, în condiţiile convenţiilor internaţionale privind mărcile şi indicaţiile […]

Lege nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (actualizata la data de 01/2007)

Lege nr. 146/1997 din 24/07/1997 privind taxele judiciare de timbru1 – A se vedea O.G. nr. 36/2002 care prin art. 74 alin. (1) lit. b) prevede ca se constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale taxele judiciare de timbru prevazute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, iar actualizarea […]

REGULAMENTUL (CE) NR. 593/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)

CAPITOLUL I DOMENIUL DE APLICARE Articolul 1 Domeniul de aplicare material (1) Prezentul regulament se aplică obligațiilor contractuale în materie civilă și comercială, în situațiile care există un conflict de legi. Regulamentul nu se aplică, în special, în materie fiscală, vamală sau administrativă. (2) Sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament: (a) aspectele […]

Lege nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii

Legea nr.363/2007 implementează în dreptul nostru directiva Directiva 2005/29/EC  privind practicile comerciale incorecte. 1 Descarca Descarca Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the […]

Contractele cu consumatorii

Contractele cu consumatorii Glosar Contractele cu consumatorii Dreptul consumatorului Dretpul consumatorului este considerat o ramură de drept public ce reglementează relaţiile de drept privat dintre consumatori şi persoanele care desfăsoară activităţi comerciale sau profesionale. Dreptul consumatorului a aparut din nevoia de atenua nepotrivirea de forţă economică dintre consumatori si firme şi  acoperă o gamă largă […]

Conventia de la Lugano privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

CONVENŢIE privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială Adoptată la Lugano la 30 octombrie 2007 PREAMBUL ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE LA PREZENTA CONVENŢIE Decise să consolideze protecţia juridică a persoanelor stabilite pe teritoriile lor , CONSIDERÂND că este necesară în acest scop stabilirea competenţei judiciare internaţionale a instanţelor, pentru a facilita […]