Adjudecatarului pentru eliberarea ordonantei de adjudecare

July 14, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, va rog sa hotarati

AMANAREA EXECUTARII:


a) pedepsei de ………… inchisoare;


b) sanctiunii contraventionale de ………… inchisoare contraventionala;


c) masurii educative a internarii intr-un institut de reeducare, luata impotriva mea prin hotarare judecatoreasca definitiva, deoarece ma aflu intr-una din situatiile prevazute de lege care va permite sa amanati executarea.

Motive:

In fapt, prin sentinta penala (civila) nr. ………., din ……….., pronuntata de …………, in dosarul nr. …………, s-a dispus:


a) in baza art. ….. condamnarea mea la pedeapsa …….. inchisoare;


b) in baza art. ….. sanctionarea mea cu ……….. inchisoare contraventionala;


c) in baza
art. 101 lit. c, C. pen., aplicarea masurii educative de trimitere a mea intr-un centru de reeducare, pe timp de ………..

S-a retinut in sarcina mea faptul ca ………….

Hotararea este definitiva, urmand sa fie pusa in executare.

Cer amanarea executarii hotararii, deoarece:

– sufar de o boala care ma pune in imposibilitate de a executa pedeapsa sau masura educativa anuntata, dovada care o fac cu actul medico-legal pe care-l anexez la prezenta cerere si, daca este nevoie, va rog a se incuviinta efectuarea unei expertize medico-legale;

– sunt gravida, dovada actul medical pe care-l anexez;

– am un copil mai mic de un an, dovada copia legalizata de pe certificatul de nastere al copilului, pe care o anexez;

– din cauza unor imprejurari speciale si anume ………….. executarea imediata a sanctiunii va avea consecinte grave pentru mine, familie sau unitatea la care lucrez.

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 453 lit. a, b si c din C. proc. pen.

Dovada cererii inteleg s-o fac cu actele enuntate si cu orice mijloc de proba admis de lege.

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.