Contract de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit

December 12, 2008

CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPARARE

PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT

1.VANZATOR

  • PERSOANA FIZICA : ……………………….., act de identitate seria …, nr…………….…….
  • PERSOANA JURIDICA: …………………………………………………………………………

Nr. inmatriculare la Registrul Comertului …………………. Reprezentata prin ………………………………. Domiciliul / sediul in ……………………………, str. ……………………. nr …… Bl. …… sc. …. Ap…….. sector/ judet ………………………..….., cod …………..


(Stampila in cazul persoanelor juridice)

2.CUMPARATOR

  • PERSOANA FIZICA : …………………………….…….., act de identitate seria …, nr…………….…….
  • PERSOANA JURIDICA: …………………………………………………………………………

Nr. inmatriculare la Registrul Comertului …………………. Reprezentata prin ………………………………., Domiciliul / sediul in ……………………………, str. ……………………. nr …… Bl. …… sc. …. Ap…….. sector/ judet ………………………..….., cod …………..


(Stampila in cazul persoanelor juridice)

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Vehiculul marca ………………………….. tipul ……………., numar de identificare ……………..…………. Serie motor ………….Cilindree ………. cmc, numar de inmatriculare ……….…, data la care expira inspectia tehnica periodica ………………………., numarul cartii de identitate a vehiculului ……………..


4.PRETUL in cifre ………………… lei , in litere ……………………………………………….

Vanzatorul mentionat la punctul (1) declara ca vehiculul este proprietatea sa, libera de orice sarcini. De asemenea, declara ca a predat cumparatorului mentionat la punctul (2) vehiculul, cheile, fisa de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului, primind de la acesta pretul prevazut la punctul (4)

Cumparatorul mentionat la punctul (2) declara ca a primit de la vanzatorul mentionat la punctul (1) vehiculul, cheile, fisa de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului, achitand vanzatorului pretul mentionat la punctul (4).

Anexa la contract : › Da › Nu

Semnatura vanzatorului ………………..

Locul incheierii contractului …………………………….

Semnatura cumparatorului ………………

Data …………………

Incepand cu data semnarii, cumparatorul dobandeste calitatea de proprietar de drept si de fapt asupra vehiculului ce face obiectul prezentului contract de vanzare-cumparare, preluand toate obligatiile prevazute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea vehiculului pe numele sau, in maxim 30 de zile.

Am luat la cunostinta _______________________________________

(semnatura cumparator si stampila dupa caz)

Descarca documentul in format Word

  CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPARARE.doc (25.5 KiB, 1,304 hits)
You need to be a registered user to download this file.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.