Chemare in judecata pentru petitiunea de ereditate

July 15, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a), …………, domiciliat in ……………..

Formulez

ACTIUNE IN PETITIUNE DE EREDITATE,

impotriva paratului(ei) …………… domiciliat(a) in ………….. pentru:


a) a se constata preferinta titlului meu de succesor al defunctului(ei) …………. decedat(a) la ………… in ………….. fata de acela al paratului(ei), care este un(o) mostenitor(oare) aparent(a);


b) anularea certificatului de mostenitor nr. ………. din data de ……… eliberat de Notarul public ………. Judetul …….. prin care paratul(a) este considerat(a) unic mostenitor(oare);


c) obligarea paratului(ei) sa-mi restituie bunurile succesorale, cat si la restituirea fructelor, in valoare de ………. fiind de rea-credinta.

De asemenea, va rog sa obligati pe parat(a) sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.


Motive:

In fapt, la data de ……… a decedat tatal meu ……… care a fost frate cu paratul(a).

In momentul decesului tatalui meu si pana la data de ……. eu m-am aflat in strainatate, internat in sanatoriul ………. neavand cunostinta de decesul tatalui meu.

Paratul(a) a facut cerere de deschiderea succesiunii tatalui meu, in care s-a trecut ca unic(a) mostenitor(oare) a succesiunii si a obtinut cerificatul de mostenitor citat, in temeiul caruia a intrat in posesia bunurilor succesorale.

Paratul(a) a ascuns faptul ca eu sunt adevaratul mostenitor al tatalui meu.

Am cerut paratului(ei) sa-mi recunoasca calitatea de unic mostenitor al tatalui meu si sa-mi predea toate bunurile succesorale, dar a refuzat. De aceea, ma vad obligat(a) sa chem in judecata pe parat(a) pentru:


a) a se constata preferinta titlului meu de succesor al defunctului(ei) ………… fata de al paratului(ei) care este mostenitor(oare) aparent(a);


b) anularea certificatului de mostenitor eliberat paratului(ei);


c) a fi obligat sa-mi restituie bunurile succesorale si sa-mi restituie contravaloarea fructelor, in valoare de ………. fiind de rea-credinta.

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 650 C. civ.

Dovada actiunii o fac cu acte, cu interogatoriul paratului(ei) si cu declaratiile martorilor: ………… …………….. ……………..

Depun actiunea in dublu exemplar pentru a se comunica paratului(ei) odata cu citatia, chitanta de plata a taxei de timbru in valoare de ………. lei si timbrul judiciar in valoare de …………. lei.

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………..

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.