Contestatie la executare silita

July 15, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ………………..

Formulez:

CONTESTATIE LA EXECUTARE

impotriva executarii silite a deciziei civile nr. ……… din ………. pronuntata de ……….. ramasa definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie, la cererea intimatului(ei) ……….., domiciliat(a) in ………..

Pana la solutionarea acestei contestatii, va rog sa dispuneti:

SUSPENDAREA EXECUTARII

Admitand contestatia si anuland formele de executare, va rog sa dispuneti sa-mi fie restituita taxa de timbru in valoare de ……….. lei, consemnata si intimatul(a) sa fie obligat(a) sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.

Motivele contestatiei:

In fapt, (se prezinta starea de fapt si motivele care justifica suspendarea executarii incepute si in final anularea executarii).

Fata de starea de fapt enuntata, va rog sa admiteti contestatia, sa anulati formele de executare si pana la solutionarea acestei contestatii sa dispuneti suspendarea executarii sale.

Fiind vorba de un caz urgent, va rog ca in baza art. 401 C. proc. civ. sa suspendati executarea inainte de orice infatisare.

In drept, imi intemeiez contestatia pe dispozitiile art. 399art. 401 C. proc. civ.

Depun prezenta contestatie in dublu exemplar pentru a se comunica intimatului(ei) odata cu citatia.

Dovada o voi face cu …………………

Anexez chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ……. lei si timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.

Data depunerii

……………

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.