Depunerea recursului la tribunal

July 15, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ………………,

In temeiul art. 302 C proc. civ., DEPUN RECURSUL formulat impotriva deciziei civile nr. ……….. din ………. pronuntata de acest tribunal, in dosarul nr. ……… care cuprinde si cererea de suspendarea executarii hotararii atacate.

Vin cu rugamintea de a inainta de urgenta acest recurs Curtii de Apel in vederea judecarii de urgenta a cererii de suspendarea executarii hotararii atacate si apoi a recursului.

Depun chitanta de plata taxei de timbru in valoare de …….. lei si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ……………..

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.