Intabularea dreptului de coproprietate pe baza unui certificat de mostenitor

July 15, 2008

Cerere pentru intabularea dreptului de coproprietate

pe baza unui certificat de mostenitor

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatii …………, domiciliati in ………., judetul ……….., str. …………., nr. …, in calitate de mostenitori descendenti ai defunctului ……….., va rugam sa dispuneti, in temeiul certificatului de mostenitor nr. …….., eliberat de Biroul de notariat al ………….

 

Intabularea

 

dreptului de coproprietate asupra tuturor imobilelor inscrise in cartea funciara nr. ……. din localitatea …….. sub ……, corpuri funciare …….. si celelalte ce urmeaza dupa, cu numerele de parcela …….. in favoarea mostenitorilor aratati in certificat, in urmatoarele cote parti indivize:

Dupa efectuarea intabularii, va rugam ca, odata cu comunicarea incheierii catre mostenitorii desemnati mai sus, sa restituiti originalul certificatului de mostenire mostenitorului ………………. .

 

La cerere anexam:

 

Semnaturile,

Domnului Presedinte al ……………. Sectia de carte funciara

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.