Validarea urmaririi generale a veniturilor unui imobil ceruta ca masura asiguratorie

July 15, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul …………………… (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ……………., judetul …………, str. ……….., nr. ……, etajul ……., apart. ……, va rog sa validati urmarirea generala incuviintata prin incheierea acestui tribunal nr. …………., din …………., asupra veniturilor imobilului situat in …………………… (localitatea unde este situat imobilul), judetul ……….., str. ………., nr. …….., nr. carte funciara ………….., nr. topografic …………., proprietatea debitorului meu ……………….. (numele si prenumele debitorului urmarit), domiciliat in localitatea ……….. judetul ……….., str. ………., etajul ……, apart. ….. pentru satisfacerea creantei mele de …………… lei.

 

Motivele cererii sunt urmatoarele:

 

In fapt, prin incheierea sus-mentionata ati incuviintat infiintarea urmaririi generale a imobilului proprietatea debitorului, ca masura conservatorie pentru satisfacerea creantei mele de …………. lei provenita din (cauza creantei creditorului). De la data incheierii dvs., am dobandit castig de cauza in actiunea intentata debitorului pentru constatarea creantei mele, iar sentinta data a ramas definitiva.

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 475 si urm. Codul de procedura civila.

Inteleg sa ma folosesc de proba cu acte, si anume de sentinta civila nr. ………….. din ………….. a …………………………………

Depun prezenta cerere, precum si copie certificata de pe actul sus-mentionat, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

 

Semnatura creditorului urmaritor,

         ……………………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.