Restituirea imprumutului

July 16, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul ……… domiciliat in ……… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul …… domiciliat in ……….. pentru a fi obligat:


1. sa-mi restituie ……., bun pe care i l-am imprumutat la data de……. sau contravaloarea sa in suma de ……. lei, precum si suma de …… lei, despagubiri pentru lipsa de folosinta a bunului si cheltuieli de judecata;


2. sa-mi restituie suma de …….. lei, pe care i-am imprumutat-o la data de …… plus cheltuieli de judecata.

Motivele actiunii:

In fapt:


1. la data de ……… am imprumutat paratului urmatoarele bunuri ……. cu termen de restituire la data de …… Desi termenul de restituire s-a implinit, paratul refuza restituirea. In cazul in care bunul sau bunurile au pierit sau au fost deteriorate din vina paratului va rog sa-l obligati la despagubiri civile, iar pentru stabilirea intinderii prejudiciului ce mi-a fost cauzat inteleg sa ma folosesc de proba cu expertiza tehnica.

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1560art. 1571 Cod civil.


2. la data de …….. am imprumutat paratului suma de……. lei, cu obligatia de a mi-o restitui pana la data de …… asa cum dovedesc cu chitanta din data de …….. Cu toate ca termenul de restituire s-a implinit, paratul refuza restituirea sumei imprumutate.

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1576art. 1584 Cod civil.

In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului, de proba cu acte, expertiza si de declaratiile urmatorilor martori: ……………. …………. ……………

Depun prezenta actiune in dublu exemplar, dovada privind realizarea procedurii de impaciuire, actul de imprumut in copie si timbru fiscal in valoare de ……… lei.

 

Data

………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.