Test i7-3770 3.4Ghz vs Pentium II – Sisoft Sandra 99

May 27, 2019

« 1 2 | Vezi toate paginile»

Dacă ați mai fost pe site, poate ca ați observat ca exista numeroase articole cu privire la Windows 98 si Windows 3.x rulând pe hardware modern, inclusiv Windows 3.1 pe Ryzen 9. Evident, avem în vedere o instalare pe direct și nu în mașina virtuala. (Funny story: recent am fost la o stație ITP, iar calculatorul rula Windows 98, pentru că softul pentru testele de frânare nu era compatibil cu XP sau mai nou. )

Așadar cum se comportă procesoarele din 1998 unde vârf de gamă este un Pentium II 450 vs un i7-3770 Ivy Bridge – model lansat în 2012?

2012 = 2015/2016

Mai întâi, câteva cuvinte despre procesorul i7-3770 din teste. Chiar dacă a fost lansată în 2012, arhitectura Ivy Bridge pe 22nm, nu diferă foarte mult ca performanță față de generațiile ulterioare. Vorbim de vremurile când Intel făcea ce voia. Fiind lider incontestabil, își permitea salturi mici de performață de la o generație la alta. Aceasta conjunctură a făcut ca, pe piața desktopurilor pentru acasă, un i7-6700 la 3.4 Ghz sa fie doar cu 2% mai decât un i7-3770 lansat cu 3 ani și jumătate în urmă.

i7-3770 vs campionul din 1998 Pentium II @450Mhz

Ce ar fi sa rulam un benchmark în Windows 98 sa vedem cum se compara un i7-3770 cu cele mai de top procesoare din anul de gratie 1998. Dacă va întrebați de ce n-am făcut print screen și am preferat sa fotografiez ecranul, imaginile sunt extrase dintr-o înregistrare video raw cu magic lantern.

Procesorul este pe Slot și nu pe socket, o soluție care s-a dovedit costisitoare, Intel revenind la socket odată cu Pentium III.

Să nu uităm că Windows 98 lucrează doar în regim single core și că în testele de mai jos Ryzen 3900x se bate core pe core cu monștrii vremii, în timp ce celelalte 11 core-uri stau și se relaxează.

Așadar, în testul MIPS – care vine de la millions of instructions per second – aflam ca i7-3770@ 3.4Ghz are un scor de 15178 vs urmatorul clasat un Pentium II @ 450Mhz cu doar 1220 MIPS. In mare, avem un scor de 12.5X pentru i7.

La testul multimedia scorul se restrânge la un mai modest 7x. Trebuie sa ținem cont ca i7-ul nostru tratat la nivelul anului 1998, când instrucțiunile MMX erau la moda.

La testul cele 4 module de memorie 4×4 in dual chanel @ 1600 Mhz este măsurată de Sisoft Sandra aproape de viteza teoretica de 12.800MB/s – mai exact la 11794 MB/s. Asta ne da încredere ca Sisoft Sandra chiar făcea benchmark-uri pe bune.


–~~~~~~~~~~~~–

If you’ve been to the site before, you may have noticed that there are numerous articles about Windows 98 and Windows 3.x running on modern hardware, including Windows 3.1 on Ryzen 9. Obviously, we’re referring to a live install rather than a machine install virtual. (Funny story: I was at an ITP station recently, and the computer was running Windows 98, because the brake test software was not compatible with XP or newer. )

So how do processors from 1998 behave where the top of the range is a Pentium II 450 vs an i7-3770 Ivy Bridge – model released in 2012?

2012 = 2015/2016

First, a few words about the i7-3770 processor in the tests. Even though it was launched in 2012, the Ivy Bridge architecture on 22nm, does not differ much in performance compared to later generations. We’re talking about the days when Intel did whatever it wanted. Being the undisputed leader, he allowed himself small leaps in performance from one generation to another. This situation has meant that, in the home desktop market, an i7-6700 at 3.4 Ghz is only 2% more than an i7-3770 released 3 and a half years ago.

i7-3770 vs 1998 champion Pentium II @450Mhz

How about running a benchmark in Windows 98 to see how an i7-3770 compares with the top processors from the year of grace 1998. If you ask why I didn’t make a print screen and preferred to photograph the screen, the images are extracted from a raw magic lantern video recording.

The processor is on the Slot and not on the socket, a solution that proved expensive, with Intel returning to the socket with the Pentium III.

Let’s not forget that Windows 98 only works in single-core mode, and that in the tests below the Ryzen 3900x goes core-to-core with the monsters of the time, while the other 11 cores sit and relax.

So, in the MIPS test – which comes from millions of instructions per second– we find that the i7-3770 @ 3.4Ghz has a score of 15178 vs the next ranked Pentium II @ 450Mhz with only 1220 MIPS. Overall, we have a score of 12.5X for the i7.

In the multimedia test, the score narrows to a more modest 7x. We have to take into account that our i7 treated at the level of 1998, when MMX instructions were in vogue.

In the test, the 4 memory modules 4×4 in dual channel @ 1600 Mhz is measured by Sisoft Sandra close to the theoretical speed of 12,800MB/s – more precisely at 11794 MB/s. This gives us confidence that Sisoft Sandra was really doing real benchmarks.

« 1 2 | Vezi toate paginile»

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.