Acceptare expresa a succesiunii

July 14, 2008

DOMNULE NOTAR PUBLIC,

 

 

Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………………………………………………………………………….

 

In temeiul art. 689 C. civ., declar ca:

 

ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA

 

defunctului(ei) …………, decedat(a) la data de …….., cu ultimul domiciliu in ……….., al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt.

 

Va rog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor.

 

 

Data depunerii                         Semnatura,

……….                              …………..

 

 

 

 

 

DOMNULUI NOTAR PUBLIC ………………..

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.