Actiune in nulitatea casatoriei

December 2, 2008

Domnule Presedinte,

Subsemnatul ____________domiciliat in _________jud.________str._____

nr.___etj.___ap.____, chem in judecata civila si personal la interogatoriu pe ______ domiciliat in ___________jud.________str._____nr.___ etj.___ ap.____, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa declarati nula castoria incheiata intre mine si parata in fata delegatului de stare civila al _____, la data de _____si inregistrata in Registrul de stare civila sub nr._____din acel an, obligand totodata pe parata sa-mi plateasca cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

 

    Motivele actiunii sunt urmatoarele:

In fapt, parata s-a casatorit la data de _____cu ______.

Desi convietuirea celor doi soti a durat in fapt putin, totusi casatoria lor nu a fost desfacuta pana in prezent.

Profitand de faptul ca, din eroare, inregistrarea acestei casatorii nu a fost comunicata organului de stare civila care inregistrase
nasterea ei si din faptul ca, in consecinta, a putut sa obtina un buletin de identitate pe numele ei anterior, parata a incheiat casatoria cu subsemnatul la data de____________, declarand in mod fals in fata delegatului de stare civila ca nu este casatorita. Din casatoria noastra nu au rezultat copii.

In drept,imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art.5 si 19 din Codul familiei, in conformitate cu care este oprit sa se casatoreasca persoanele care sunt casatorite, sub sanctiunea nulitatii noii casatorii incheiate cu incalcarea acestei dispozitii.

In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratei – care urmeaza a fi citata cu aceasta mentiune – si de proba cu acte, si anume de certificatul constatator al casatoriei incheiate la data de _____________ intre parata si _________ in fata delegatului de stare civila al____________si de certificatul constatator al casatoriei incheiate la data de______________, intre parata si subsemnatul in fata delegatului starii civile al__________

Depun prezenta cerere precum si copii certificate de pe actele mentionate mai sus, in doua exemplare, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratei.

                        

Semnatura reclamantului,

 

Domnului Presedinte al______________

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.