Cerere reconventionala

December 3, 2008

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul …………………. (numele şi prenumele reclamantului din cererea reconvenţională) domiciliat în ………………. (localitatea în care domiciliază reclamantul din cererea reconvenţională), judeţul ………….., str. …………., nr. …., etajul …. apart. ….. fac prezenta cerere reconvenţională la acţiunea care formează obiectul dosarului nr. ……… al acestui tribunal şi care mi-a fost intentată de …………………… (numele şi prenumele pârâtului din cererea reconvenţională) domiciliat în …………… (localitatea în care domiciliază pârâtul din cererea reconvenţională), judeţul ……………, str. …………., nr. …. etajul …., apart. …., pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să-l obligaţi să ………………………………………………………………….. ……………….. (obiectul acţiunii) şi să-mi plătească cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Apreciez obiectul cererii la suma de ……. lei.

Motivele cererii sunt următoarele:

În fapt, (se expune situaţia de fapt pe care se întemeiază cererea reconvenţională).

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. …….. (se indică temeiul de drept specific) şi ale art. 119 – 120 Cod procedură civil.

Înţeleg să mă folosesc ca probe de: ………………………………….. …………………………………………………………………. (se vor indica mijloacelor de probă, iar dacă se solicită şi proba cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresele martorilor).

Depun prezenta cerere, precum şi actele sus-menţionate, (dacă printre mijloacele de probă nu figurează dovada cu acte, se va elimina această menţiune), în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat reclamantului din acţiunea principală.

Semnătura reclamantului din cererea

reconvenţională,

………………………………

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ………………………….

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.