Actiune pentru asigurarea servitutii de trecere

December 3, 2008

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

Subsemnatul(a) …………. domiciliat(ă) în ……….. str. ………. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ………. domiciliat în ………. str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. pentru a fi obligat să asigure servitutea de trecere prin terenul său situat în ………. str. ……… nr. …. nr. carte funciară ……….. nr. topografic …….. în schimbul unei despăgubiri corespunzătoare. Cer de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

 

Motivele acţiunii:

 

În fapt, fondul proprietatea mea, indicat mai sus, este înconjurat din trei laturi de clădiri, împrejurare cu totul străină de fapta mea, ceea ce face să fie lipsit de orice altă cale de acces în afară de aceea care străbate terenul sus-menţionat al pârâtului. Pârâtul, de altfel, a recunoscut dreptul meu de trecere până la data de …….., când mi-a interzis să mai străbat fondul său, ceea ce mă pune în imposibilitate să-mi cultiv terenul proprietatea mea.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 616art. 618 C. civ.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului – care urmează a fi citat cu această menţiune – de proba cu acte, şi anume de actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ……… din ………. din care rezultă titlul meu de proprietate asupra fondului dominant, precum şi de cercetarea la faţa locului şi de dovada cu martori, pentru care propun pe: ……….. ………… ……….

Depun prezenta cerere, precum şi copii certificate de pe actul susmenţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

 

Data

……….

Semnătura reclamantului,

……………………

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI ………………

Comentarii

Un comentariu la articolul “Actiune pentru asigurarea servitutii de trecere”

  1. Ayamae on December 12th, 2015 2:52 am

    mi se pare copilăresc Rancie8re een interviu’ de mai sus, mă duce dicret la’ntrebarea ce legi ar scrie un grup format din ce2teva primate, ce2teva găini și f’o două pietre, deși grupu’ ăsta poa’să facă politică.ees multe suprapuneri și vagarii despre atotputernicia științei. ce2tă vreme nu poți lansa o ipoteză testabilă n’ai cum s’ai pretenția la a (se auto-) guverna, sau, dacă merem pe me2na asta, atunci n’ar trebui s’avem probleme cu creaturi ucige2ndu’se la fiecare colț de stradă sau fure2ndu’și una’ alteia chifteaua.mi se pare un text obscurantist de’a dreptu’, exact ce’i trebuie orice2nd capitalului: un fel de budism vestic ( soluția/problema ești tu, realitatea’i rezultatu’ ). io zic că’s mofturi.

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.