Regres a comitentului impotriva prepusului

December 3, 2008

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

 

Subsemnatul ……………., domiciliat în localitatea …………… judeţul …………, str. ……….., nr. ……, etajul ………, apart. ……., în baza delegaţiei nr. ……….., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ……………., domiciliat în localitatea …………., judeţul str. …………., nr. …….., etajul ……….., apart. …….., pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să-l obligaţi să-mi plătească suma de …………. lei pe care am fost obligat prin sentinţa nr. …………… din ……………… a Tribunalului …………………… s-o plătesc lui ……………….. din localitatea ………….., str. ……….., nr. ………, pentru a repara prejudiciul cauzat de pârât. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

 

Motivele acţiunii sunt următoarele:

În fapt, pârâtul este angajatul meu ca şofer. În ziua de …………., după ce plecase cu autocamionul de la garajul întreprinderii şi fiind beat, a virat greşit şi a dărâmat gardul de la curtea lui …………… Acesta din urmă m-a chemat în judecată în temeiul art. 1000, alin. 3, C. civ., şi obţinând câştig de cauză, am fost obligat prin sentinţa nr. ………….. din …………. a Tribunalului …………… să repar prejudiciul cauzat în aceste circumstanţe. Întrucât este evident că accidentul s-a produs din culpa pârâtului şi ca urmare a acţiunii sale proprii, el urmează să răspundă faţă de mine.

În drept îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 998 şi 999 C. civ.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului – care urmează a fi citat cu această menţiune – de proba cu acte şi anume de sentinţa nr. …………. din …………… a Tribunalului …………….., precum şi de proba cu martori pentru care propun pe:


1. ………………. (numele şi prenumele martorului), din ……….., judeţul ……….., str. ……….., nr. ……, etajul …… apart. ……;


2. ……………., din ……………, judeţul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;


3. ……………., din ……………, judeţul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;

Depun prezenta acţiune precum şi copie certificată de pe actul sus-menţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

 

Semnătura,

………………….

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ……………..

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.