Antecontract de vanzare cumparare

July 14, 2008

ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

(model orientativ)

Intervenit astazi ……..intre:


1. ……………….- cetăţean român, sex …., născut la data de ………. în municipiul ………, fiul lui ……. şi al ….., domiciliat în ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de Secţia … Poliţie la data de ….., având cod numeric personal……, în calitate de vanzator şi

2. ……………….- cetăţean român, sex …., născut la data de ………. în municipiul ………, fiul lui ……. şi al ….., domiciliat în ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de Secţia … Poliţie la data de ….., având cod numeric personal…….., în calitate de cumparator.

OBLIGATIILE PARTILOR

  1. Subsemnatul vanzator ma oblig sa vand cumparatorului imobilul situat in…compus din…camere, …dependinte si teren in suprafata de …..cu vecinatatile…………la N, ……..la S, ………la E si …………la V, imobil pe care il detin in baza actului……..( contract de vanzare-cumparare, donatie, certificat de mostenitor etc) autentificat sub nr. … din … si il stapanesc netulburat de la data dobandirii.
  2. Cumparatorul intra de drept si de fapt in posesia imobilului la data autentificarii actului de vanzare-cmparare, data de la care vanzatorul nu mai are nici un drept asupra imobilului vandut.
  3. Taxele de vanzare-cumparare cad in sarcina cumparatorului ( sau a ambilor etc).
  4. Partile se vor prezenta pentru incheierea actului autentic la data…..la Biroul Notarial……, data la care vanzatorul va avea asupra sa toate actele necesare.
  5. Vanzatorul raspunde pentru evictiune, totala sau partiala.

PRETUL

Pretul vanzarii este de……….lei, suma care se achita astfel:

  1. avans astazi, la data incheierii prezentului contract, in suma de ……..lei;
  2. restul de suma la data autentificarii.

SANCTIUNI

  1. Daca vanzatorul revine asupra vanzarii este obligat sa restituie cumparatorului de doua ori suma platita ca avans;
  2. In situatia in care cumparatorul se razgandest sau nu respecta temenul, va pierde avansul platit.

CADRU JURIDIC

Acestui act ii sunt aplicabile dispozitiile art. 969 si urmatoarele din Codul Civil.

Prezentul contract a fost incheiat astazi………..in localitatea……………..in ……..exemplare, cate unul pentru fiecare parte, toate originale.

Vanzator,                            Cumparator,

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.