Chemare in judecata pentru predarea bunurilor cuprinse in legatul universal

July 15, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………. domiciliat(a) in ……….., pentru a fi obligat(a) sa-mi PREDEA LEGATUL UNIVERSAL ramas de pe urma defunctului(ei) ……….., decedat(a) la ………., in ………, cu ultimul domiciliu in ………. sa ma despagubeasca cu suma de …….. lei reprezentand lipsa de folosinta a bunurilor pe perioada ……….., cat si la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.

Motivele actiunii:

In fapt, prin testamentul ………., din data de …………, defunctul(a) m-a instituit legatar universal asupra intregii sale averi, cu respectarea rezervei, conform legii.

Dupa deschiderea succesiunii, am cerut Notarului public sa inventarieze bunurile succesorale, lucru pe care l-a facut si paratul refuza sa-mi predea bunurile ce mi se cuvin mie.

Cu notificarea nr. ………. din ………… am cerut paratului(ei), care este mostenitor rezervatar, sa-mi predea posesia bunurilor succesorale, cerere ramasa fara raspuns.

De aceea, ma vad obligat(a) sa-l chem in judecata pentru a fi obligat(a) sa-mi predea urmatoarele bunuri: ……………………………………..

De asemenea, cer sa fie obligat sa-mi plateasca suma de ………. lei, reprezentand lipsa de folosinta asupra bunurilor pe perioada si cheltuielile de judecata pe care le voi face.

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 889 C. civ.

Depun actiunea in dublu exemplar pentru a fi comunicata paratului(ei), chitanta de plata a taxei de timbru in valoare de …….. lei si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………….

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.