Contestatia datornicului impotriva executarii silite

July 15, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul …………….., domiciliat in ………………., judetul …………….., str. ……………, nr. ………, etajul ………, apart. ………, fac contestatie impotriva executarii silite cerute de ……………….. (se mentioneaza numele si prenumele intimatului), domiciliat in ………………, judetul ………….., str. …………….., nr. ………, etajul …….., apart. …….., si incepute prin ……………… (se va mentiona actul – si data lui – prin care incepe executarea conform legii, dupa natura ei), al executorului judecatoresc de pe langa Tribunalul popular al …………….. ca urmare a adresei acestui tribunal nr. …………. din ……….. rugandu-va sa dispuneti anularea executarii incepute, cu suspendarea ei pana la judecarea prezentei contestatii.

 

Motivele contestatiei sunt urmatoarele:

In fapt, …………………………………………………………. …………………………………………………………………………..

Bunurile asupra carora s-a inceput executarea sunt urmatoarele: …………………………………………………………………….. …….

…………………………………………………………………….. ……….

 


In drept imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. ………… si ale
art. 399-401 C. proc. civ.

Inteleg sa ma folosesc ca proba de ……………………………. (cand se solicita si proba cu martori se vor indica numele, prenumele si adresele acestora).

Depun prezenta contestatie, precum si actele sus-mentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat intimatului.

 

Semnatura reclamantului,

……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………………..

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.