Contestatie in anulare impotriva deciziei civile

July 15, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………..

Formulez:

CONTESTATIE IN ANULARE

 

impotriva deciziei civile nr. ……… din ……….. pronuntata de Curtea de Apel in dosarul nr. ……….. intimat(a) fiind ………., domiciliat(a) in ……….., pentru motivul prevazute de art. 317 alin. 1 sau 2 (sau in art. 318) C proc. civ., constand in (se enunta motivul).

Cer admiterea contestatiei, anularea hotararii atacate si reluarea judecatii de la cel mai vechi act de procedura efectuat in vederea pronuntarii unei noi hotarari neviciate.

De asemenea, urmeaza ca intimatul(a) sa fie obligat(a) sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.


Motivele contestatiei:

 

In fapt, prin decizia civila enuntata, mi s-a respins recursul introdus impotriva deciziei civile nr. …….. din ……….. a Tribunalului ………. pronuntata in dosarul nr. ………, hotarare impotriva careia formulez aceasta contestatie pentru ca:

– procedura de citare a mea, in calitate de recurent(a) pentru data cand s-a judecat recursul, nu a fost indeplinita conform legii, citatia nefiindu-mi inmanata cu cel putin 5 zile inainte de judecata, ci numai cu 2 zile;

– hotararea a fost luata de judecatori cu incalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta, eroarea constand in (se enunta motivul);

– dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale constand in (se arata in ce consta aceasta greseala materiala);

– respingand recursul a omis sa cerceteze motivul de recurs referitor la (se prezinta acest motiv).

In drept, imi intemeiez contestatia in anulare pe dispozitiile art. 317art. 321 C. proc. civ.

Dovada contestatiei o fac cu actele aflate in dosar, la care am facut trimitere.

Depun contestatia in dublu exemplar, pentru a se comunica intimatului(ei) odata cu citatia.

Anexez chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ……. lei si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.

 

Data depunerii

……………

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL …………….

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.