Contestatie in anulare a unei hotarari penale

July 15, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ………., in contradictoriu cu ……….., domiciliat(a) in ………….,

Formulez:

CONTESTATIE IN ANULARE A HOTARARII PENALE

nr. ……… din ………… pronuntata de ……….,

prin care, in baza art. ……. am fost condamnat(a) la …………. si obligat(a) la plata sumei de …….. lei despagubiri civile si la ………… lei cheltuieli judiciare statului.


Motivele contestatiei:

In fapt, prin hotararea citata am fost condamnat(a), in baza art. ……. la pedeapsa de ………, retinandu-se in sarcina mea ca ……………..

Consider ca aceasta hotarare este nelegala si netemeinica, pentru ca:


1. La data de ………, cand s-a judecat cauza in recurs, nu am fost legal citat(a), pentru ca ………………

2. La data de ………., cand s-a judecat cauza de catre instanta de recurs, am fost in imposibilitate de a ma prezenta si de a incunostiinta instanta de aceasta impiedicare.

3. Instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra cauzei de incetare a procesului penal prevazuta in art. 70 lit. f, g, h sau i din C. proc. pen., cu privire la care existau la dosar urmatoarele probe: …………………………………

4. Impotriva mea s-au pronuntat doua hotarari defInitive pentru aceeasi fapta, respectiv hotararea contestata si hotararea nr. ………. din pronuntata de …………., in dosar nr. ………

In drept, imi intemeiez contestatia in anulare pe dispozitiile art. 386 lit. a, b, c, d, din C. proc. pen.

Dovada contestatiei o fac cu urmatoarele probe: ………………………..

Anexez urmatoarele dovezi: …………………………………………..

Data depunerii

……………

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.