Contestatie la executarea silita imobiliara

July 15, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul …………………, domiciliat in localitatea …………., judetul ……………, str. ……………., nr. ………, etajul ………, apart. …….., fac contestatie impotriva executarii silite incepute la cererea lui …………….., din localitatea ……………, judetul …………, str. ……………. nr. ……. etajul ……… apart. ……. prin comandamentul nr. …………. din …………. infiintat ca urmare a incheierii acestui tribunal nr. ……………. din ……………. asupra imobilului din localitatea ……………. judetul ……………. str. …………….. nr. ……… etajul ………. nr. carte funciara ……….. nr. topografic ……………. proprietatea debitorului …………………, domiciliat in localitatea ……………., judetul …………… str. ……………. nr. …….. etajul ……… apart. ………

Motivele contestatiei sunt urmatoarele:

In fapt, ………………………………………………………….. (se vor mentiona motivele de fapt ale contestatiei, care pot consta in nulitatea titlului executoriu, in nulitatea procedurii insasi; de urmarire sau in contestarea proprietatii imobilului urmarit. In acest din urma caz, instanta sesizata cu contestatia la executare nu poate rezolva problema proprietatii, dar acorda suspendarea executarii silite pana la solutionarea actiunii principale a contestatorului, care trebuie sa dovedeasca ca a introdus o asemenea actiune).

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. …………. si ale art. 522525 C. proc. civ.

Inteleg sa ma folosesc de proba cu acte, si anume de …………………… ………………………..

Depun prezenta contestatie, precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in trei exemplare dintre care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi comunicate creditorului urmaritor si debitorului urmarit.

Semnatura contestatorului,

……………………..

DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………..

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.