Contestatie la proprire

July 15, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in …………….

Formulez:

CONTESTATIE LA POPRIRE

infiintata prin ordonanta de poprire nr. ……….din ……….. de aceasta judecatorie, in dosarul nr. ……….., la cererea creditorului ………….., domiciliat(a) in ………….. tert poprit fiind ………….., cu sediul in …………., pe care va rog s-o admiteti sa desfiintati ordonanta de poprire, urmand ca creditorul sa fie obligat sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.

Motivele contestatiei:

In fapt, la cererea creditorului, instanta, prin ordonanta de poprire citata, a dispus ca tertul poprit sa-mi retina lunar 1/5 din salariul ce mi-l datoreaza, pana la concurenta sumei de ……….. lei.

Creditorul a prezentat copia de pe actiunea de chemare in judecata (sau titlul executoriu constand in …………..).

Cu inscrisurile ce le atasez prezentei contestatii dovedesc ca nu mai sunt datornicul creditorului si deci urmeaza sa fie admisa contestatia si desfiintata ordonanta de poprire.

In drept, imi intemeiez contestatia pe dispozitiile art. 452 alin. 2 C. proc. civ.

Dovada contestatiei o fac cu …………………….

Depun cererea in trei exemplare pentru a se comunica creditorului si tertului poprit.

Atasez chitanta de plata taxa timbru in valoare de ……….. lei si timbrul judiciar in valoare de …………. lei.

Data depunerii

……………

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI…………………


Comentarii

Un comentariu la articolul “Contestatie la proprire”

  1. gabi on May 2nd, 2011 1:59 pm

    as dori sa stiu daca pot face comtestatie la o proprire pe salariu luand in considerare ca am saleriu minin pe economie si mai am in intretinere 2 persoane dintre care un copil minor ?

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.