Contestatie la infiintarea proprii

July 15, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ………………, domiciliat in localitatea ………….. judetul ……………….., str. …………….., nr. ………, etajul ……., apart. ………, fac contestatie la ordonanta nr. ……….. din ………….. a acestui tribunal, prin care s-a infiintat in favoarea lui ………………. (se va mentiona numele si prenumele creditorului poprit) domiciliat in localitatea …………… judetul ………….., str. …………… nr. ……., etajul ………, apart. ………, o poprire pentru suma de lei ……………. in mainile …………….. (numele si prenumele tertului poprit), domiciliat in localitatea …………… judetul …………., str. ………….., nr. ………., etajul ………, apart. ………, asupra ……………. (se vor mentiona sumele sau efectele datorate de tertiul poprit debitorului poprit), pe care acesta din urma mi-i datoreaza cu titlu de ………………

Motivele cererii sunt urmatoarele:

In fapt, ………………………………………………………….. ………………………… (expunerea in fapt a motivelor pe care se intemeiaza contestatia. Astfel, debitorul poate invoca lipsa oricarui raport juridic intre el si creditorul popritor, incompetenta instantei, neregularitatea formelor procedurale de infiintare a popririi, nedepunerea cautiunii etc. Tertul poprit poate invoca inexistenta datoriei sale fata de debitor, nevaliditatea titlului creditorului, neregularitatea formelor de infiintare a popririi etc. Creditorii debitorului pot sa se planga de conventia frauduloasa dintre creditorul popritor si debitorul poprit sau de existenta unui drept al lor asupra sumei poprite, etc.)

In drept, imi intemeiez cerea pe dispozitiile art. ……. si ale art. 455 C. proc. civ.

Inteleg sa ma folosesc ca proba de …………………………………

Depun prezenta cerere, precum si copii de pe actele sus-mentionate, in trei exemplare, dintre care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi comunicate creditorului popritor si tertului poprit.

Semnatura reclamantului,

……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………….

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.