Incetare a obligarii la munca corectionala formulata de unitate

July 15, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Unitatea ……………, cu sediul in ……………. va roaga sa dispuneti

 

INCETAREA

 

obligarii la munca privind pe condamnatul(a) (sau contravenientul(a)) ……… domiciliat(a) in ………….. deoarece consideram ca indeplineste conditiile prevazute de lege.

 


Motivele cererii:

 

In fapt, prin sentinta penala nr. …….. din ………… pronuntata de ……….. in dosarul penal nr. …….. sus-numitul(a) ……….. a fost condamnat(a), in baza art. ……. la inchisoare, pe care s-o execute prin munca in cadrul unitatii noastre. A inceput executarea la data de ……….., executand pana in prezent …….. zile calendaristice, ceea ce reprezinta mai mult de 2/3 din durata sanctiunii. In cursul executarii, a dat dovezi temeinice de indreptare, a avut o conduita buna, a fost disciplinat si staruitor in munca, motiv pentru care cerem sa dispuneti incetarea de a mai executa restul de zile inchisoare.

In drept, ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 4501 C. proc pen., raportat la art. 86 11 C. pen.

In dovedirea cererii anexam referatul colectivului desemnat cu supravegherea conduitei condamnatului si fisa de pontaj a muncii pe care a prestat-o.

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………….

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.