Notarea actiunii de revocare a donatiei

July 15, 2008

Cerere de notare a actiunii de revocare a donatiei

Domnule Presedinte,

Subsemnatul ……………., domiciliat in…………, judetul …………., str. ………….., nr. …., va rog ca potrivit art. 829 din C. civ. sa dispuneti:

Notarea

In Cartea funciara nr. ….. a comunei ……….. a revocarii pentru motivul ………….. a donatiei facute in favoarea lui …………, domiciliat in …………., judetul ………….., str. …………, nr. …. . Donatarul, in temeiul contractului de donatie autentificat de Biroul de notariat din ………. si-a intabulat dreptul de proprietate asupra parcelei nr. ….. in partea II-a, nr. curent ….. a cartii funciare.

Dupa notarea actiunii de revocare, va rog sa trimiteti doua exemplare de pe actiune la Tribunalul ………….. competent de a judeca pricina, potrivit art. 13 C. pr. civ., retinand un exemplar pentru arhiva sectiei de carte funciara.

La cerere anexez:

Semnatura,

Domnului Presedinte al ………….. Sectia de carte funciara

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.