Acordarea de sprijin financiar in vedei in strainatate a inventiilor romanestirea brevetari

July 15, 2008

CERERE,

Subsemnatul/subsemnatii,

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

in calitate de solicitant/solicitanti al/ai unui brevet pentru inventia cu titlul:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

pentru care a fost depusa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.) Cererea de brevet de inventie nr. …………….., solicit/solicitam, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 32/1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Europeana de Brevete privind cooperarea in domeniul brevetelor, semnat la Bucuresti la 9 septembrie 1994, aprobata prin Legea nr. 32/1997, ale art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1998, precum si ale art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 573/1998, acordarea de sprijin financiar in vederea brevetarii in strainatate a acestei inventii.

Doresc/dorim brevetarea inventiei in statele ……………………………………………………………….

Ma angajez/ne angajam sa urmez/sa urmam calea de brevetare in strainatate, recomandata de O.S.I.M. si sa acopar/sa acoperim din alte resurse cheltuielile de brevetare neacoperite din sumele alocate de O.S.I.M.

Precizez/precizam ca in decursul acestui an calendaristic nu am mai beneficiat de sprijin financiar din partea O.S.I.M. in vederea brevetarii in strainatate a vreunei inventii si ca nu dispun/nu dispunem de resursele financiare necesare pentru brevetarea in strainatate, depunand in acest sens dovezile anexate referitoare la veniturile realizate in ultimele 12 luni.

Declar/declaram ca am luat cunostinta despre invitatia O.S.I.M. ca, in cazul valorificarii inventiei in cauza prin acest demers de brevetare in strainatate, pot/putem contribui la suplimentarea fondului constituit la O.S.I.M. pentru sprijinirea brevetarii in strainatate a inventiilor romanesti.


…………………….

(semnatura si stampila)

Data …………………

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.