Poprirea executorie urmata de validarea popririi

July 15, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ………, domiciliat(a) in ……….., chem in judecata pe:

– tertul poprit ………….., cu sediul in …………. si

– debitorul(oarea) ………., domiciliat(a) in ……….., pentru a dispune

INFIINTAREA SI VALIDAREA POPRIRII DEFINITIVE asupra a 1/5 din salariul lunar pe care debitorul il primeste de la tertul poprit, pana la concurenta sumei de ………. lei, pe care debitorul mi-o datoreaza.

Cer, de asemenea, obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.

Motivele actiunii:

 

In fapt, prin sentinta civila nr. ……. din ………. pronuntata de ………. admisa definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie, debitorul a fost obligat sa-mi plateasca suma de lei, obligatie pe care refuza sa si-o execute de bunavoie.

Debitorul(oarea) este salariatul(a) tertului poprit.

Va rog sa infiintati poprire pentru suma de ………. lei, ordonanta pe care s-o comunicati tertului poprit si sa fixati termen in vederea validarii ei.

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 452art. 457 C. proc. civ.

Dovada actiunii o fac cu copia legalizata a hotararii investita cu formula executorie, prin care se stabileste cuantumul creantei, care este lichida, exigibila si certa.

Depun prezenta cerere in trei exemplare, din care doua pentru a fi comunicate tertului poprit si debitorului, chitanta de plata a taxei de timbru si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.