Reabilitate judecatoreasca (cerere)

July 15, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………………….., va rog sa dispuneti

REABILITAREA MEA

de condamnarea (sau condamnarile) pe care le-am suferit.

Motivele cererii:

In fapt, prin sentinta penala nr. ……… din ……….., a judecatoriei ……….., in baza art. ……, am fost condamnat(a) la ………. inchisoare, fapta comisa la data de …………

Pedeapsa am executat-o in perioada …………….

De la data executarii si pana in prezent nu am suferit o noua condamnare in intervalul de timp prevazut de art. 135 C. pen., iar in aceasta perioada am avut asigurata existenta prin munca cinstita, am avut o buna conduita si am achitat in intregime despagubirile civile si cheltuielile judiciare la plata carora am fost obligat(a).

In toata aceasta perioada am fost incadrat(a) in munca la ……… si am locuit efectiv in ……………

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 137 C. pen. si art. 494art. 498 C. proc. pen.

Dovada cererii o fac cu urmatoarele acte pe care le anexez: copia legalizata a hotararii de condamnare, biletul de liberare din penitenciar, adeverinta nr. ……. din ………., eliberata de unitatea la care am lucrat de la executarea pedepsei pana in prezent, chitanta de achitare a despagubirilor civile si a cheltuielilor judiciare, precum si o caracterizare din partea unitatii la care lucrez, din care rezulta ca am avut o buna comportare.

Privind dovada bunei mele conduite in societate si in familie, propun sa fie audiat martorul ……………

In vederea judecarii cererii, va rog sa dispuneti atasarea dosarul nr. ………, in care s-a pronuntat hotararea prin care am fost condamnat.

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.