Separarea patrimoniului succesoral (cerere)

July 16, 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., pentru a se dispune

SEPARAREA PATRIMONIULUI PARATULUI(EI) DE PATRIMONIUL SUCCESORAL

ce i s-a transmis la decesul defunctului(ei) ………. care a avut loc la data de ……….. in ………., cu ultimul domiciliu in ……….., succesiune pe care a acceptat-o pur si simplu.

Motivele actiunii:

In fapt, paratul(a) are datorii personale si acceptand succesiunea pur si simplu, acest lucru duce la confuziunea patrimoniului sau cu cel al succesiunii si astfel isi va plati datoriile personale cu bunurile succesorale, in dauna mea, care sunt creditorul succesiunii, nu al lui.

Deci, cer admiterea actiunii si separarea celor doua patrimonii.

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 781 C. civ.

Dovada actiunii o fac cu interogatoriul paratului(ei) si acte.

Depun actiunea in dublu exemplar, pentru a se comunica paratului(ei), chitanta de plata sumei in valoare de ……… lei, reprezentand taxa timbru si timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………….

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.