Legea 21/1991 a cetateniei romane (actualizata pana la data de 14 aprilie 2008)

October 29, 2008

LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 a cetateniei romane (actualizata pana la data de 14 aprilie 2008)

Download

  LEGE_nr21_1991.pdf (176.5 KiB, 1,428 hits)
You need to be a registered user to download this file.

Comentarii

Un comentariu la articolul “Legea 21/1991 a cetateniei romane (actualizata pana la data de 14 aprilie 2008)”

 1. admin on April 27th, 2009 9:04 pm

  Avand in vedere necesitatea imbunatatirii procedurii de redobandire sau acordare a cetateniei romane si importanta solutionarii cu celeritate de catre Comisia pentru cetatenie a cererilor de redobandire si acordare a cetateniei romane, data fiind necesitatea crearii cat mai rapide a instrumentelor legale prin care Comisia pentru cetatenie sa poata solutiona in termene rezonabile dosarele cu cererile de redobandire si acordare a cetateniei romane, luand in considerare dificultatile practice cu care se confrunta Comisia pentru cetatenie in solutionarea numarului mare de cereri de redobandire si acordare a cetateniei romane potrivit art. 101 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand seama de necesitatea eliminarii, in termen cat mai scurt, a oricarei prelungiri nejustificate a procedurii de redobandire si acordare a cetateniei romane, avand in atentie importanta crearii tuturor premiselor necesare unei respectari reale si eficiente a drepturilor si intereselor legale, astfel cum au fost ele concepute si garantate de legiuitor, avand in vedere ca in lipsa instituirii unor masuri legislative se vor crea blocaje in solutionarea cererilor de redobandire si acordare a cetateniei romane potrivit art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I. – Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. La articolul 101, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  “Art. 101. – Fostii cetateni romani care au dobandit cetatenia romana prin nastere sau prin adoptie si care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau aceasta cetatenie le-a fost ridicata fara voia lor, precum si descendentii acestora pana la gradul III pot redobandi ori li se poate acorda cetatenia romana, la cerere, cu pastrarea cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 8 alin. 1 lit. b), c) si e).”


  2.
  Articolul 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  “Art. 102. – Persoanele prevazute la art. 101, care au domiciliul sau resedinta in Romania, pot depune cererea de redobandire ori acordare a cetateniei romane la Directia cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, dupa obtinerea dreptului de sedere, potrivit legii.


  3.
  La articolul 13, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  “Comisia are activitate permanenta, este formata dintr-un presedinte si 8 membri, personal de specialitate juridica asimilat magistratilor din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, numiti prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti. Lucrarile Comisiei nu sunt publice, acestea se desfasoara in prezenta a cel putin 3 membri si sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru desemnat de acesta.”

  4. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu urmatorul cuprins:

  Art. 141. – Cererea de acordare sau de redobandire a cetateniei romane, formulata potrivit art. 101, este inregistrata la secretariatul tehnic al Comisiei.
  Presedintele Comisiei pentru cetatenie, prin rezolutie, dispune:
  a) solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. 1 lit. b) si e);
  b) completarea dosarului, in termen de cel mult doua luni de la primirea solicitarii secretariatului tehnic al Comisiei de catre petent, in cazul in care se constata lipsa unor documente necesare solutionarii cererii, sub sanctiunea respingerii cererii ca nesustinuta;
  c) fixarea termenului la care Comisia va verifica indeplinirea conditiilor necesare acordarii sau redobandirii cetateniei romane potrivit art. 101, termen ce nu va depasi 5 luni de la data inregistrarii cererii.”

  Art. II. – Cererile depuse in temeiul art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi solutionate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

  Contrasemneaza:
  —————
  p. Ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti,
  Alina Mihaela Bica,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,
  Dan Nica
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Eugen Tomac,
  secretar de stat

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.