Contract de donatie (apartament cu uzufruct viager)

October 30, 2008

CONTRACT DE DONATIE

Incheiat astazi …………..

la …………………………….

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat in ………………………………………., str. …………………………………… nr. ………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judet ……………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………….. in (localitatea) ………………………, sector/judet ……………………………., fiul lui ………………………….. si al ……………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………. nr. …………………, eliberat de ……………………….., cod numeric personal ………………………………., in calitate de donator, pe de o parte, si

1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat in …………………………………………, str. …………………………………. nr. ……….., bloc …….., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judet ……………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………….. in (localitatea) ……………, sector/judet …………………………….., fiul lui ……………………………………. si al ……………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………. nr. …………………., eliberat de …………………………, cod numeric personal ……………………………., in calitate de donatar, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. a)    Eu donatorul, donez donatarului apartamentul nr. …………. din blocul ………, scara …….., etajul     ……….., situat in localitatea …………………………………., sectorul/judetul …………………………….., compus din …………………… camere si dependinte, precum si dreptul de coproprietate in cota indiviza de …… % din partile si dependintele comune ale imobilului, care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta tuturor proprietarilor.

b)    O data cu apartamentul se transmite donatarului si dreptul de folosinta asupra terenului aferent locuintei in suprafata de …….. mp, adica cota indiviza de ……. % atribuit pentru toata durata existentei constructiei.

c)    Eu, donatorul, imi rezerv dreptul de uzufruct viager asupra apartamentului descris mai sus.

d)    Acest apartament a intrat in proprietatea mea astfel:     ……………………………………………………………………………………………………………….    …………………………………………………………………………………………………………………..

e)    Apartamentul care se doneaza este liber de orice sarcini si urmari de orice natura, nu a fost     scos din circuitul civil prin trecere in proprietate publica, fiind in mod legal si continuu in proprietatea si posesia mea, de la data dobandirii si pana in prezent. Eu, donatorul, garantez     pe donatar impotriva oricarei evictiuni, potrivit art. 828 Cod civil.

f)    Impozitele si taxele aferente apartamentului, care face obiectul prezentului contract, sunt achitate la zi de catre donator, asa cum rezulta din certificatul nr. ………………… din ……………… eliberat de …………….., urmand ca de astazi, data autentificarii sa treaca in sarcina donatarului, care suporta plata taxelor si onorariul notarului public, pentru autentificarea     prezentului contract.

g)    Transmiterea proprietatii asupra apartamentului se face astazi, data autentificarii contractului, fara indeplinirea altei formalitati, donatarul urmand a dobandi si posesia apartamentului la data decesului donatorului.

2.2. Evaluam prezenta donatie la ……………………. lei, exclusiv cu scopul stabilirii taxei de timbru.

2.3. a)    Eu donatarul, primesc cu recunostinta donatia facuta de ……………………………… avand ca obiect apartamentul descris mai sus, proprietatea sa, si sunt intru totul de acord cu prezentul inscris.

b)    Cunosc situatia juridica si de fapt a apartamentului, ca fiind cea descrisa mai sus de catre donator si declar ca il scutesc pe acesta de cercetarea registrelor de publicitate imobiliara si ca inteleg sa-l dobandesc in aceste conditii si pe riscul meu ceea ce nu il exonereaza pe     donator de raspunderea pentru evictiune.

III. CLAUZE FINALE

3.1. Noi, partile, potrivit prevederilor art. ……………. din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, declaram ca vom indeplini formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunii de publicitate imobiliara.

3.2. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de …………………………………… exemplare, la Biroul Notarului Public ……………………………………….. .

3.3. S-au eliberat partilor ……………. exemplare, un exemplar pastrandu-se in arhiva biroului notarial.

DONATOR

DONATAR

Comentarii

Avem 2 comentarii la articolul “Contract de donatie (apartament cu uzufruct viager)”

  1. buzgau ramona on May 27th, 2009 10:58 pm

    vreau sa ma sfatuiti cu o problema am facut o intelegere cu o persoana el avut garsionera de stat si avrut sa o cedeze statului inapoi eu eram in cautare pt ca stateam in chirie am auzit ca vrea sa o cedeze statului si lam sunat daca pot sa fac o intelegere cu el si el mia spus ca imi da contractul si daca pot sa reusesc sa intru in posesia garsionerei am mers la un notar si mam informat am mers cu persoana respectiva el nu putea sa mio vanda sau mio doneze pt ca era de stat si mi sa spus asa sa merg sa o cumpar dar cum am cumparato eu am dat bani si am 3 chitante cu diferite sume si chitantele sunt asa ca persoana respectiva a cumparato prin mine mai bine spus lam sponzorizat si nu stiu daca am facut bine si vreau sa stiu daca poate sa ma scoata afara din garsionera nu stiu la cine sa apelez pt ca persoana respectiva dupa 2 ani vrea sa ma scoata afara mam imprumutat la doua banci am platit toate datoriile apa, curent am totul la zi si am renovat nu stiu ce sa fac si cum sa fac am nevoie de un ajutor nu stiu la cine sa apelez sper sa ma ia cineva in considerare cu aceasta problema sa ma sfatuiasca ce sa fac va multumesc pt atentia acordata.

  2. PC on May 28th, 2009 3:47 pm

    Buna ziua,

    Intr-adevar situatia e delicata. Procedura standard e ca atunci cand una din parti refuza sa incheie contractul de vanzare cumparare se ajunge in instanta si acesta pronunta o hotarare care tine loc de contract de vanzare cumparare si pe baza careia se poate intabula imobilul. Problema e ca antecontractul intervenit intre cele doua parti trebuie sa fie valabil. Dumnevoastra stiati ca acel apartament nu se poate vinde, deci nu sunteti de buna credinta – si e putin probabil ca instanta sa consolideze un contract de vanzare-cumparare prin care s-a urmarit fraudarea altor dispozitii legale.

    In schimb, tot ce ati cheluit pina acum cu apartamentul si orice alte sume pe care le-ati avansat respectivul pot fi recuperate iar pina cand acesta vi le inapoiaza puteti ramane in apartament.

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.