Plangere prealabila adresata organului de urmarire penala

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………….., formulez:

PLANGERE PREALABILA DE PUNERE IN MISCARE A ACTIUNII PENALE

impotriva faptuitorului(oarei) ……………, domiciliat(a) in ………….. pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art. 187 C. pen., comisa la data de ………….

De asemenea, cer obligarea respectivului(ei) la plata despagubirilor civile in suma de ……. lei, cat si la cheltuielile judiciare pe care le voi efectua.

In fapt, la data de ………, faptuitorul(oarea) m-a lovit cu ……….., cauzandu-mi leziuni, pentru a caror vindecare am avut nevoie de ……. zile ingrijiri medicale, asa cum rezulta din certificatul medico-legal. Datorita incapacitatii de a munci, am suferit un prejudiciu in suma de ………. lei, reprezentand veniturile pe care le puteam realiza daca nu eram victima agresiunii faptuitorului(oarei).

In drept, fapta constituie infractiunea de vatamare corporala prevazuta de art. 181 C. pen.

Dovada plangerii o fac cu certificatul medico-legal nr. ……… din ……… eliberat de ……….. si cu declaratiile martorilor: ………..

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRIM-PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE

LANGA JUDECATORIA …………….

Judetul ……………………..

Plangere prealabila de punere in miscare a actiunii penale (adresata instantei)

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………., formulez:

PLANGERE PREALABILA DE PUNERE IN MISCARE A ACTIUNII PENALE

impotriva inculpatului(ei) ………….., fiul (fiica) lui …………, si al(a) …………, nascut(a) la data de ……….., in …………, domiciliat(a) in ………., pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art. 180 alin. 2 din Codul penal, comisa la data de ……….

De asemenea, cer obligarea inculpatului(ei) la plata sumei de ……… lei, despagubiri civile si a sumei de ………. lei, cheltuieli judiciare.

In fapt, la data de ……….., inculpatul(a) m-a lovit cu ……………, cauzandu-mi leziuni pentru a caror vindecare am avut nevoie de …….. zile ingrijiri medicale, perioada in care am suferit un prejudiciu in suma de ………. lei, reprezentand veniturile pe care le puteam realiza daca nu eram victima agresiunii inculpatului.

Dovada plangerii inteleg s-o fac cu certificatul medico-legal nr. ……… din ……… eliberat de ………. si cu declaratiile martorilor: …………

In drept, fapta inculpatului constituie infractiunea de lovire sau alte violente, prevazute si pedepsite de art. 180 alin. 2 C. pen., text in baza caruia cer condamnarea inculpatului si obligarea sa la plata sumei de ……… lei, reprezentand prejudiciul material pe care l-am suferit si ……… lei cheltuieli judiciare compuse din onorariu aparator, taxa certificat medico-legal si cheltuieli cu deplasarea mea si a martorilor la instanta.

Anexez certificatul medico-legal.

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………

Procura de donatie a unui teren

PROCURA

Subsemnatul ………………………………………………………………. cetatean …………………………………, nascut la data de ………………………………, in localitatea ……………………………….., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………, cod numeric personal …………………………………………………, imputernicesc prin prezenta pe ……………………………………………………….. cetatean ……………………., nascut la data de …………………………….., in localitatea ………………………………., de sex ……………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………., str. ……………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet …………………………….., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………… la data de …………………………………., cod numeric personal …………………………………………………….., ca in numele meu si pentru mine sa indeplineasca toate formalitatile necesare donarii catre ……………………………………………………….. cu domiciliul in ……………………………………………… a dreptului nostru de proprietate asupra terenului in suprafata de …………………………………………….. mp, amplasat in tarlaua …………………………………… parcela …………………………….., avand urmatoarele vecinatati: la Nord ……………………, la Est …………., la Sud ………….. si la Vest …………….. .

Mentionez ca terenul descris mai sus a fost dobandit prin …………………………… de la ……………… conform ………………………………………………………………………… .

Mandatarul meu va obtine actele si certificatele necesare contractului de donatie, va semna actul de donatie in forma autentica, va solicita radierea din evidentele fiscale si va indeplini toate operatiunile impuse de lege.

Totodata, declar ca terenul ce se doneaza este liber de orice sarcini si de urmariri de orice natura, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in proprietate publica, fiind in mod legal si continuu in posesia si proprietatea mea, de la data dobandirii si pana in prezent, eu, donatorul, garantandu-l pe donatar impotriva oricarei evictiuni, potrivit art. 828 Cod civil.

Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, imputernicitul meu va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

Redactata si editata/dactilografiata in ………….. exemplare, la …………., astazi, data autentificarii.

S-au eliberat partilor ……………. exemplare.

MANDANT

Stramutarea judecarii cauzei

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) …………, domiciliata) in ……….. inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente,

CER STRAMUTAREA JUDECARII CAUZEI

ce formeaza obiectul dosarului penal nr. …….., aflat pe rolul judecatoriei, tribunalului sau Curtii de Apel ……….. cu termen de judecata la data de ………..

Motivele cererii:

In fapt, ma aflu in proces cu inculpatul(a) ……….. parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente si consider ca exista motive temeinice care sa justifice stramutarea judecarii cauzei la o alta instanta pentru ca la actuala instanta se constata existenta unei lipse de obiectivitate, de impartialitate impotriva mea, datorita influentei (temerii sau presiunii) exercitata de climatul in care se desfasoara procesul penal, iar faptele pe care se sprijina aceasta sustinere sunt urmatoarele;

– mi s-a respins cererea prin care am solicitat sa se constate ca plangerea prealabila a fost tardiv introdusa;

– martorii au fost intimidati;

– s-au facut consemnari denaturate in incheierile de sedinta din data de ………. privind probatoriile administrate cu privire la sustinerile pe care le-am facut;

– tolerarea unor neindepliniri de procedura la termenul din data de ……..;

– acordarea de amanari fara reala justificare, la cererea celeilalte parti;

– incuviintarea de probe in rate, de natura sa duca la tergiversarea judecatii, care pun la indoiala obiectivitatea si impartialitatea instantei si face sa se nasca inevitabil suspiciunea de neincredere;

– instanta a mai avut de rezolvat un asemenea caz, (dosar nr. ……… datorita unor influente din afara, a pronuntat o solutie nelegala si netemeinica, solutie pe care o intrevad si in acest dosar.

De aceea, consider ca in astfel de cazuri stramutarea judecarii cauzei la o alta instanta de judecata de acelasi grad devine un imperativ.

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 55 C. proc. pen.

Dovada motivelor temeinice ce justifica admiterea cererii inteleg s-o fac cu orice mijloc de proba admis de lege.

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII SUPREME DE JUSTITIE ……………….

Suspendare a urmaririi penale sau a judecatii

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR),

Subsemnatul(a) ………, domiciliat(a) in ……….. invinuit(a) in dosarul de urmarire penala nr. …….. sau inculpat(a) in dosarul penal nr. …….. cu termen de judecata la data de …….., pentru ca sufar de o boala grava, incurabila (cancer pulmonar), care ma impiedica sa iau parte la procesul penal sau sa particip la judecata, va rog ca:

– in baza art. 240 C. proc. pen., sa dispuneti SUSPENDAREA URMARIRII PENALE (cand se adreseaza procurorului, in faza urmaririi penale);

– in baza art. 303 C. proc. pen., sa dispuneti SUSPENDAREA JUDECATII (cand se adreseaza instantei de judecata).

Dovada acestei cereri inteleg sa o fac cu actul medical pe care-l anexez si in raport de care urmeaza sa hotarati daca mai este necesara efectuarea unei expertize medicale.

Va rog ca suspendarea sa subziste pana cand starea sanatatii mele imi va permite sa particip la procesul penal sau la judecata acestuia.

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….


DOMNULUI PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR) ……………….

JUDECATORIA ………………………………………..

(sau PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA) ……………….

Separarea patrimoniului succesoral (cerere)

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., pentru a se dispune

SEPARAREA PATRIMONIULUI PARATULUI(EI) DE PATRIMONIUL SUCCESORAL

ce i s-a transmis la decesul defunctului(ei) ………. care a avut loc la data de ……….. in ………., cu ultimul domiciliu in ……….., succesiune pe care a acceptat-o pur si simplu.

Motivele actiunii:

In fapt, paratul(a) are datorii personale si acceptand succesiunea pur si simplu, acest lucru duce la confuziunea patrimoniului sau cu cel al succesiunii si astfel isi va plati datoriile personale cu bunurile succesorale, in dauna mea, care sunt creditorul succesiunii, nu al lui.

Deci, cer admiterea actiunii si separarea celor doua patrimonii.

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 781 C. civ.

Dovada actiunii o fac cu interogatoriul paratului(ei) si acte.

Depun actiunea in dublu exemplar, pentru a se comunica paratului(ei), chitanta de plata sumei in valoare de ……… lei, reprezentand taxa timbru si timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………….

Sechestru judiciar (cerere)

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………………

Reclamant(a) in dosarul nr. ………, cu termen de judecata la data de ……….. parat(a) fiind …………., cu domiciliu in …………., proces care are ca obiect ……………..,

Formulez:

CERERE DE SECHESTRU JUDICIAR

si va rog sa incuviintati sa fie puse sub sechestru judiciar urmatoarele bunuri (comune) ………………, care formeaza obiectul dosarului enuntat, care se gasesc in domiciliul sau, le foloseste numai el (ea) in exclusivitate si totodata a inceput sa le instraineze.

Pana la solutionarea procesului asupra acestor bunuri, paza bunurilor urmeaza sa fie incredintata paratului(ei) (sau unui tert, respectiv ………………., domiciliat in ………………

In drept imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 596 C. proc. civ.

Depun prezenta cerere in doua (sau trei) exemplare, pentru a se comunica paratului (ei) (si tertului), cat si chitanta de plata sumei de ……….. lei, reprezentand taxa de timbru si timbrul judiciar in valoare de …………. lei.

Anexez copia hotararii de chemare in judecata a paratului(ei), ce formeaza obiectul dosarului de fond citat.

 

Data depunerii

…………….

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….

Intampinare

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul(a), …………… domiciliat(a) in ………….., parat(a) in dosarul nr. ………… al acestei instante, reclamant(a) fiind ………….,

Formulez:

INTAMPINARE

si pe baza probelor ce vor fi administrate, va rog sa respingeti actiunea reclamantului si sa-l obligati sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face.

Motivele intampinarii:

In fapt, am fost chemat(a) in judecata pentru …………………..

Cu probele pe care le voi administra, voi dovedi ca actiunea reclamantului este neintemeiata si trebuie respinsa. Astfel (se expun exceptiile si dovezile ce conduc la respingerea actiunii).

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 115art. 119 C. proc. civ.

Dovada o fac cu acte, expertiza, martori.

Depun intampinarea in dublu exemplar pentru a se comunica reclamantului.

 

Data depunerii

…………….

Semnatura,

         ……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………

Procura de reprezentare generala (II)

PROCURA

Subsemnatul ………………………………………. cetatean …………………….. nascut la data de ……………………….., in localitatea …………………., de sex ……………, casatorit/ necasatorit, domiciliat in ………………………, str. …………………………, nr. …………., bloc. …………., scara ……………, etaj ………….., apart. ………….., sector/judet …………………….., posesor al …………………….., seria …………, nr. ……………….., eliberat de ……………………….., la data de ……………………………, cod numeric personal ……………………………….., imputernicesc prin prezenta pe ……………………………….., cetatean ………………………, nascut la data de ……………………., in localitatea ……………………….., de sex ………….. casatorit/ necasatorit , domiciliat in ………………………………., str. …………………………,nr. …………., bloc……………….., scara ……….., etaj …………., apart. ………………., sector/judet ………………………., posesor al ………………………, seria ……………, nr. ………………….., eliberat de …………………….., la data de …………………….., cod numeric personal ……………………….., pentru a ma reprezenta in fata oricaror persoane fizice si juridice, precum si in fata autoritatilor publice si judecatoresti in vederea sustinerii si apararii drepturilor si intereselor mele, putind lua, dupa libera sa apreciere, orice masuri in legatura cu indeplinirea tuturor actelor de administrare, conservare si dispozitie a drepturilor mele, privind toate bunurile mobile si imobile, sa plateasca orice suma de bani ce datorez, atit ca impozite si taxe, cit si cu orice alt titlu.

Totodata, mandatarul meu ma va reprezenta in fata instantelor judecatoresti de orice grad, asistat la nevoie de un avocat ales la libera sa apreciere, va inainta orice actiune va socoti ca fiind utila apararii intereselor mele, o va sustine, restringe sau retrage, va propune si administra probele necesare, va uza de orice cale de atac prevazuta de lege impotriva hotaririlor ce se vor da si va incasa orice sume de bani ce se vor stabili ca mi se cuvin din aceste hotariri, va face apeluri, recursuri, revizuiri, contestatii, interventii, chemari in garantie, cereri reconventionale, recuzari etc., va face cereri de perimare, conexari, declinari de competenta , de inchidere si redeschidere a dosarelor, va primi citatii, somatii, sentinte, decizii si va semna pentru lel acolo unde este necesar, va invoca exceptii sau mijloace de aparare, va lua termene in cunostinta, va cere comunicari de acte, va chema si va raspunde la interogatorii, va deferi juramint si va accepta sau referi, va cere proba cu martori, verificarea de scripte si expertize, se va inscrie in fals, va cere investigarea cu formula executorie a hotaririlor ramase definitive si le va primi investite, va primi si executa orice titlu definitiv cerind, infiintind sau desfiintind toate felurile de urmariri si executari mobiliare sau imobiliare, va face somatii, notificari si comandament, va infiinta si desfiinta sechestre asiguratorii sau definitive, va face popriri, precum si urmariri de venituri, va face si va semna toate actele si va indeplini toate formalitatile necesare pentru punerea in vinzare a averii mobile si/sau imobile a debitorului, va asista la vinzare, va fixa pretul la licitatie, va concura in numele meu, va depune pretul adjudecarii licitatiei, va cere facerea ordonantei de adjudecare si o va primi, va cere punerea in posesie si ma va reprezenta la aceasta operatiune.

Mandatarul meu este imputernicit, de asemenea, sa incheie orice contracte de vinzare, schimb sau asociere cu alte persoane fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, cu respectarea legilor in vigoare privind bunurile monile sau imobile, proprietatea mea si va putea cumpara, in numele meu, orice fel de asemenea bunuri, primind sau platind pretul, semnind actele in forma autentica sau chitanta, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

De asemenea, mandatarul meu ma va reprezenta in fata oricaror persoane fizice sau juridice din Romania sau din strainatate, in orice problema, de orice natura, care ar decurge din calitatea mea de asociat sau actionar in societati comerciale, putind lua, in numele meu si pentru mine decizii, va vota in adunarea generala a asociatilor sau actionarilor hotaririle acesteia, va putea ceda partile mele sociale, prin cesiune sau prin act cu titlu gratuit, va consimti la eventualele modificari ale actelor constitutive si va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

Mandatarul meu va deschide conturi, in numele meu, la banci din Romania, va putea efectua orice operatiuni, atit in conturile existente in banci, cit si in conturile nou-deschise sau poate chiar lichida aceste conturi, daca va considera de cuviinta, avind dreptul sa efectueze orice operatiuni financiar-contabile.

Totodata, mandatarul meu va putea constitui in Romania, in conditiile legislatiei aplicabile, orice societate comerciala, va putea cumpara parti sociale sau actiuni de la societati comerciale existente, va putea negocia clauzele contractelor, statutelor sau actelor constitutive, va semna actele in forma autentica, va efectua toate operatiunile prevazute de lege pentru autorizarea si functionarea lor

Prezentul mandat este gratuit si valabil pina la revocarea sa expresa, iar in baza lui, mandatarul meu va face tot ceea ce va crede de cuviinta pentru apararea intereselor mele avind, in acelasi timp, dreptul de a da, la rindul sau, procura de substituire oricarei persoane sau unui avocat.

In indeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

Redactata si editata/dactilografiata in ………….. exemplare, la ………………., astazi data autentificarii.

S-au eliberat partilor ………………………… exemplare.

MANDANT

Pauliana impotriva unui act cu titlu oneros

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ……….. domiciliat in ………… judetul …….. str. …. nr. ……. etajul …… apartamentul nr. ….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………. domiciliat in …………. judetul …………. str. …….. nr. …… etajul ….. apartamentul nr. ….. si pe …………. domiciliat in …….. judetul ……. str. ………. nr. ….. si pe ……… domiciliat in …….. judetul ……. str. ……. nr. …. etajul ….. apart. nr. …….. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa revocati contractul de vanzare-cumparare autentificat de ………. sub nr. …. din ……. intervenit intre primul parat ca vanzator si cel de al doilea ca cumparator si avand ca obiect terenul din ………. judetul …….. str. …….. nr. …. nr. cartii funciare ……. nr. topografic ……. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

Motivele actiunii:

In fapt, prin sentinta civila nr. ……. din …….. a Judecatoriei ……. primul parat a fost condamnat sa-mi plateasca suma de lei ……….. pe care ii primise de la mine cu titlu de imprumut la data de ……. indata dupa ramanerea definitiva a acestei sentinte, am procedat la punerea ei in executare in conformitate cu dispozitiile legale. Prin procesul-verbal din …… incheiat de executorul judecatoresc a-l Judecatoriei ……. s-a constatat ca debitorul este cu desavarsire insolvabil. In urma cercetarilor intreprinse de mine am constatat ca la data de …… deci posterior datei la care primul parat a luat de la mine suma sus-mentinuta, el a vandut celui de-al doilea parat terenul sau din ……. judetul ……………. str. …………… nr. ….., prin actul autentificat de ………… sub nr. …… din ……….. Aceasta diminuare a patrimoniului primului parat este rezultatul unei fraude la care au participat atat el cat si cel de-al doilea parat, ambii cunoscand existenta creantei mele si urmarind impiedicarea realizarii ei, asa cum reiese din imprejurarile de fapt pe care le voi dovedi in cadrul prezentei actiuni.

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 975 Codul civil

Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul partilor, care urmeaza a fi citate cu aceasta mentiune, de proba cu acte, si anume de chitanta sub semnatura privata doveditoare a imprumutului intervenit intre mine si primul parat, de sentinta civila nr. ……. din …….. a Judecatoriei ……….., de procesul verbal nr. ……………. din ……………. al executorului judecatoresc al Judecatoriei ……………. si de contractul de vanzare-cumparare autentificat de ……. sub nr. …… din ……; precum si de proba cu martori, pentru care propun pe:


1. ……… din ……… judetul ……… str. ………… nr. ….. etajul …… apart. nr. …..


2. ……… din ……… judetul ……… str. ………… nr. ….. etajul …… apart. nr. …..

Depun prezenta actiune, precum si copii certificate de pe actele susmentionate, in trei exemplare, dintre care unul pentru instanta, iar celelalte doua pentru a fi comunicate fiecaruia dintre cei doi parati.

Data

…………..

Semnatura reclamantului,

……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………………..

« Previous PageNext Page »